Onsdagsmøtene


Onsdagsmøter kl 19:30

Norsk Luthersk Misjonssamband NLM Styrets formann: 
Hans Kristoffer Goa
T: 416 33 363