Om organisasjonene

Det Norske Misjonsselskap
Kontaktperson: 
Kari Haga
T: 51 69 01 55

Normisjon
Kontaktperson:
Einar Larsen
T: 45 22 19 70

Norsk Luthersk Misjonssamband
Kontaktperson:
Helge Træland
T: 473 27 187