Om organisasjonene

Det Norske Misjonsselskap

Kontaktperson: 
Kari Haga
T: 51 69 01 55


Normisjon

Kontaktperson:
Einar Larsen
T: 45 22 19 70


Norsk Luthersk Misjonssamband

Kontaktperson:
Helge Træland
T: 473 27 187