Styret og årsmeldinger

Styret for Betania, valgt på årsmøte 2017


Leder
Atle Havnerås

Nestleder / Kasserer
Jarl Rott

Sekretær
Sindre Slaattebræk

Vaktmester / Ansvarlig for utleie
Frode Bru
T: 957 07 515


Årsmeldinger

Link til Årsmelding 2021

Link til vedlegg Årsmelding 2021

Link til Vedtekter Betania Bedehus