Nye Betania

Bakgrunn og prosjekt beskrivelse

Betania Bedehus ble åpnet for fulle hus etter mange år med dugnad i 1977.  Et flott hus som har tjent som et viktig redskap for Guds Rike i alle disse år etter! De siste 10-12 årene har det vært gjort mange viktige og nødvendige oppgraderinger og utbedringer på Betania! Mange har bidratt betydelig med arbeidsinnsats og penger! 

En stor takk til alle!

Nå står «siste etappe» i utbedring og oppgradering for tur på vårt over 40 år gamle hus! Med nytt inngangsparti, handicaptoalett og flere møterom/kontor, vil Betania være godt rustet for å fortsatt tjene Gudsrikets sak i Tananger i mange år fremover!! 

Derfor er det med stor frimodighet vi inviterer deg med på dette viktige løft!!


Byggetrinn

  1. 2008-2009 – Salen og foaje blir kraftig pusset opp, m bla. nytt lyd og lysanlegg. 
  2. 2010 – Toalettene og gang i kjeller blir totalt rehabilitert.
  3. 2011-2012 – Hele kjelleren blir totalt renovert, nye vinduer og skyvedører, uteområdet tilpasses.
  4. 2017 – Kjøkkenet nede totalrenoveres.
  5. 2019-2020 – Bygging av nytt inngangsparti, handicap toalett, flytting av trapp til 2 etasje, nye grupperom og kontor.

Kostnadsramme

Byggetrinn 1-4 er gjennomført på innsamlede midler og dugnad, uten gjeld! Bedehuset har pr dags dato noe penger på konto men trenger å ta opp lån estimert til kr 2,5 mill for å komme i mål med siste byggetrinn. Estimert kostnad kr 3 mill.

Noe avhenger av hvor mye vi kan få gjort på dugnad, der styrets intensjon er så mye som mulig. 

Tanken er at Bjerga setter opp tilbygget og gjør det ferdig utvendig og gangen + HC toalettet, innvendig. Riving og resten av innredning av 1 og andre etasje tas på dugnad.

Tilbygg 1. etg
Tilbygg 2. etg

Innsamling

Derfor er vi helt avhengig av at de faste inntektene og enkeltgaver til Bedehuset øker. Vi er avhengig av å få flere faste givere som binder seg til å gi månedlige beløp, og enkelt gaver!

Dette er et bygg for LIVET, med stor L! Vi vil med frimodighet utfordre familier, enslige, ektepar til å søke Gud i bønn for hva den enkelte kan være med å ofre, som et takkeoffer i denne tiden! Hva kan vi være med å gi inn de neste 2 årene, enten som enkelt beløp eller som månedlig beløp? 5000? 10 000? 25 000? 50 000?

Dagens brukerne av Bedehuset, NLM og IMI Tananger, er og beredt på å ta økonomisk ansvar for de renter og nedbetalingsforpliktelser et lån vil medføre i tiden som kommer. Styrets ønske og håp er at vi klarer å samle inn en stor «egenkapital» den 17. november og at vi trenger å ta opp minst mulig lån! Bli med å «Bygg for LIVET»!


Hvordan kan jeg bidra?

Du kan bli med på dugnad og du kan gi penger til prosjektet!

Fastgivertjeneste til Betania bedehus og gaver direkte til Betania og byggeprosjektet på konto nr 3206 21 14656
Gaver på VIPPS nr #546127

Tusen takk for at vi kan stå sammen for
Betania og «Bygg for livet!» siste byggetrinn!