Blink Barnelag


Hver torsdag kl 17.30 – 19.00 fra 6. september til 6. desember

For gutter og jenter fra 3. – 7. klasse
 
  • Vi hører fra Bibelen og fra misjonsarbeid i mange land
  • Vi har forskjellige aktiviteter
  • Vi har en liten utlodning hver gang og samler inn penger til misjonsprosjektet vårt
  • Vi har litt å spise
 
Noe for deg? Du er hjertelig velkommen!
 
Kontakt:
Bodil Harestad
T: 480 56 551